Turistické informační centrum

Webové stránky jsou podporovány Krajským úřadem Středočeského kraje.

Pondělí 14:00 – 18:00
Úterý 15:00 – 19:00
Středa 14:00 – 18:00
Čtvrtek 14:00 – 18:00
Pátek 10:00 – 19:00
Sobota 10:00 – 19:00
Neděle 10:00 – 19:00

Certifikát

Šemanovický důl

Šemanovický důl je unikátní skalní oblast Kokořínska. Romantické skalní útvary a prehistoriská sídliště našich předků a historická místa jako Kostelíček, Rozbořenka, Klemperka a nebo Maštal k sobě pojí i své dávné příběhy.

Tady můžete objevit úžasné skalní soutěsky a zažít nezapomenutelné zážitky při pěší tůře, ale i z výletu na kole.

Důl spojuje několik malebných vesniček.

Jestřebice

Na území Jestřebice je památkově chráněno celkem 23 venkovských, většinou roubených domů či usedlostí a dalších objektů. Důvodem vyhlášení vesnické památkové zóny byla kromě značného počtu staveb lidové architektury i skutečnost, že v rozvržení zástavby se dosud projevuje její středověké založení se zachovalou původní kruhovou návsí. V památkově chráněném patrovém zděném domě čp. 30, k němuž přiléhá roubená patrová sýpka s kolnou, je sídlo obecního úřadu obce Dobřeň. 

Šemanovice

Šemanovice leží mimo hlavní dopravní trasy, a tak se zde podařilo uchovat řadu tradičních roubených i zděných staveb.

Vesnička leží v nadmořské výšce 350 metrů nad mořem v malebné členité krajině CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Prakticky na všech stranách ji obklopují zalesněné skalnaté rokle, v jejichž pískovcových stěnách byly hloubeny prostory nejrůznějšího účelu.

První trvalá sídliště se v lokalitě objevovala v 11.-12. století v místech, kde to dovolil kamenný základ tak zvaných Polomených hor. První písemná zmínka o Šemanovicích je z roku 1444.
Až do roku 1587 byla ves příslušenstvím hradu Kokořín, pak se stala součástí panství Bosyně. Počátkem 15. století došlo v důsledku pandemií moru a také husitských válek k všeobecnému úpadku oblasti. Podmínky byly odlišné ves od vsi. Šemanovice a další vsi koupila roku 1623 jako konfiskát Polyxena z Lobkovic a připojila je k panství Liblice. V té době bylo v Šemanovicích devět usedlostí. Doba třicetileté války Kokořínsko drasticky vylidnila. Řada osad zanikla navždy. Nová kolonizace přivedla do této oblasti obyvatele z Liberecka a Saska. V architektuře se s postupující pobělohorskou rekatolizací prosadil u většiny církevních a šlechtických staveb barokní sloh, na světských stavbách jsou patrné spíše projevy klasicistního slohu (19. stol.).

Specialitou této oblasti jsou obydlí budovaná v návaznosti na skalní útvary. Ohlédneme-li se do historie, byla v lese u Šemanovic velká jeskyně zvaná Hradkov, která byla za husitských válek skrýší pronásledovaných katolíků. Skalní byt čp. 23 v lokalitě Na Skalách sloužil ve dvou předchozích staletích jako ubytování pro chudé a nemocné. Byl například též dějištěm filmu Kytice. V jeskynních dolu se ukrýval i známý loupežník Klempera.

V pískovci vyhloubené obytné i technické prostory slouží některým majitelům dodnes.

Šemanovice, v nichž byla výrazná převaha českého obyvatelstva, nepostihl odsun Němců po 2. světové válce jako většinu okolních obcí. Na stavu památkového fondu v dalších desetiletích se však podepsal nedostatek prostředků a často i nezájem o údržbu chalup. Ve vsi, kde v polovině minulého století žilo více než 200 lidí, je dnes jen 48 trvalých obyvatel. Mnohá stavení koupili lidé z měst jako rekreační a dali je postupně do pořádku. Nyní už často slouží i jako trvalá obydlí jejich majitelů.
Chválu za citlivou péčí zaslouží mnozí, bezpochyby i majitel usedlost čp. 5. stojící na severozápadní hranici trojúhelníkové návsi. Po zániku starého roubeného domu na jeho místo přenesl a obnovil patrovou roubenou chalupu s podsíní z Vince na Mladoboleslavsku, jejíž zachování bylo na původním místě ohroženo. Koncem minulého století uzavřela areál, v němž je též patrové hospodářské stavení a roubená sýpka, nová zděná brána inspirovaná klasicistními bránami z oblasti kolem Mšena.
Památkovou ochranu získaly kromě této usedlosti také domy čp. 33, sýpka a chlévy u čp. 37, skalní obydlí čp. 31 a od roku 2002 také usedlost čp. 4. Kulturní památkou je též chalupa s robustním zděným přízemím a deštěným patrem v úzké ulici kopírující jižní hranici vesnice. Katastrem však patří domy v tomto skalnatém kaňonu k Březince.


Nostalgická myš se nachází v centru obce Šemanovice, i přesto je možno zde nalézt klid a soukromí.

Pro vyznavače aktivního odpočinku se nabízí bezpočet možností pěších výletů po turisticky značených stezkách i po četných neznačených cestách do celé oblasti CHKO Kokořínsko.
Nejznámější a nejbližší turistické cíle jsou hrad Kokořín a skalní útvary jako jsou Pokličky v kokořínském dole nebo jeskyně Klemperka v dole šemanovickém.
Mezi další atraktivní cíle patří hrad Houska, Obří hlava, Žába či skalní Bludiště.

Kokořínsko je oblastí pískovcového skalního lezení. Správcem skal je Lezecký klub Mšeno, který vydal i průvodce oblastí pod názvem Dubské skály. Je tu i pár boulderových oblastí.

Koupání je možné na rybníce Harasov nebo městském koupališti ve Mšeně. Máchovo jezero je vzdálené 30 km.


Aplikace vznikla v rámci projektu, který byl podporovaný Krajským úřadem Středočeského kraje.